Contacts:

Grodno State Medical University

st. Gorkogo, 80, Grodno, Belarus

logos.jpg

 + 375 (29) 670-38-31 Oleg Khorov

logos.jpg

 + 375 (29) 265-05-77 Tatsiana Ryzhenkova

logos.jpg

 + 375 (29) 786-74-54 Ekaterina Golovach